കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം 

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം 27-ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ ചേരും.

പി.ആര്‍ 87/2024

അക്കാദമിക്ക് കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു 

വിവിധ പഠന വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ, വിവിധ ഫാക്കൽറ്റികളിലെ പി.ജി. വിദ്യാർഥികൾ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ അക്കാദമിക്ക് കൗൺസിലിലേക്ക് ജനുവരി 23-ന് നടത്താനിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു. പ്രസ്തുത തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പുതുക്കിയ തീയതി സിണ്ടിക്കേറ്റ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്ന ഫെബ്രുവരി 17-ന് ശേഷം അറിയിക്കുമെന്ന് വരണാധികാരി അറിയിച്ചു.

പി.ആര്‍ 88/2024

എൻ.എസ്.എസ്. ഗ്രേസ് മാർക്ക് 

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ എൻ.എസ്.എസ്. ഗ്രേസ് മാർക്കിന് അർഹരായ CBCSS  ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് – പി.ജി. 2020 & 2021 പ്രവേശനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ജനുവരി 22 മുതൽ 31 വരെ കേന്ദ്രീകൃത കോളേജ് പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാകും. 

പി.ആര്‍ 89/2024

പരീക്ഷ

പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. മൾട്ടീമീഡിയ (CUCBCSS-UG)(2017 & 2018 പ്രവേശനം) നവംബർ 2020 സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 19-ന് തുടങ്ങും.

പി.ആര്‍ 90/2024

പരീക്ഷാ ഫലം 

എസ്.ഡി.ഇ. നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആന്‍റ് ലിറ്ററേച്ചർ (2019 മുതൽ 2021 വരെ പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2023 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ഫെബ്രുവരി 2 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പി.ആര്‍ 91/2024

error: Content is protected !!