കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ അക്കാദമിക് കൗൺസിലിലെ വിവിധ പഠന വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ, വിവിധ ഫാക്കൽറ്റികളിലെ പി.ജി. വിദ്യാർഥികൾ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുതുക്കിയ തീയതി പ്രകാരം 25-ന് നടക്കും. അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ഏപ്രിൽ നാലിനും വിവിധ ഫാക്കൽറ്റികളിലെ പി.ജി. വിദ്യാർഥി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ അഞ്ചിനും നടക്കും. പുതുക്കിയ വിജ്ഞാപനം സർവകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റിലെ അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ 2023 ലൈവ് എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് എന്ന് വരണാധികാരി അറിയിച്ചു.

പി.ആര്‍ 377/2024

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനം

തേഞ്ഞിപ്പലം കോഹിനൂരിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സർവകലാശാലാ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ (CU-IET) പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി വകുപ്പിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 12. യോഗ്യതയും വിശദവിവരങ്ങളും വെബ്‌സൈറ്റിൽ. www.cuiet.info 

പി.ആര്‍ 378/2024

വാക് – ഇൻ – ഇന്റർവ്യൂ

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ സെന്റർ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻ്റ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അഫ്സൽ-ഉൽ-ഉലമ, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വാക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. 21-ന് അഫ്സൽ-ഉൽ-ഉലമ, 25-ന് ഇക്കണോമിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് അഭിമുഖം. ഉദ്യോഗാർഥികൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് സർവകലാശാലാ ഭരണ വിഭാഗത്തിൽ ഹാജരാകണം. യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം, ജാതി, വയസ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നത്തിനുള്ള അസൽ രേഖകളും വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞ ബാധകമായ മറ്റു സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും സഹിതം ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ. www.uoc.ac.in >vacancies/careers.

പി.ആര്‍ 379/2024

ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നഷ്‌ടമായ ഒന്ന് മുതൽ ആറു വരെ സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.ബി. യൂണിറ്ററി (2016 പ്രവേശനം മാത്രം) സെപ്റ്റംബർ 2023 ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് ഏപ്രിൽ ഏഴ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നഷ്‌ടമായ രണ്ട് നാല് സെമസ്റ്റർ  എം.ബി.എ. (CUCSS ഫുൾടൈം & പാർട്ട്ടൈം 2017 & 2018 പ്രവേശനം), എം.ബി.എ. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് & എം.ബി.എ. ഹെൽത് കെയർ മാനേജ്‌മന്റ് (CUCSS 2017 & 2018 പ്രവേശനം) സെപ്റ്റംബർ 2023 ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പി.ആര്‍ 380/2024

ഗ്രേഡ് കാർഡ് വിതരണം

ബി.ആർക് മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ (2014 മുതൽ പ്രവേശനം) നവംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകളുടെ ഗ്രേഡ് കാർഡുകൾ അതത് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റാം. വിദ്യാർഥികൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സഹിതം ഹാജരാകണം. 

പി.ആര്‍ 381/2024

പരീക്ഷ 

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ ആറാം സെമസ്റ്റർ വിവിധ യു.ജി. ഏപ്രിൽ 2024  (CBCSS-UG) റഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകളും ഏപ്രിൽ 2024 (CUCBCSS-UG) സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകളും ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തുടങ്ങും.  വിശദമായ സമയക്രമം വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആര്‍ 382/2024

പരീക്ഷാ ഫലം

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ്. നവംബർ 2023 റഗുലർ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പി.ആര്‍ 383/2024

error: Content is protected !!