സർവകലാശാലാ ഫീസുകൾ പുതുക്കി ; കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

വൈവ

പത്താം സെമസ്റ്റർ ബി.ബി.എ. എൽ.എൽ.ബി. (ഹോണേഴ്‌സ്) ഏപ്രിൽ 2024 റഗുലർ വൈവ (LBAX09) ജൂൺ അഞ്ചിന് തുടങ്ങും. ഗവ. ലോ കോളേജ് കോഴിക്കോട്, എം.സി.ടി. കോളേജ് ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് മേൽമുറി, കെ.എം.സി.ടി. ലോ കോളേജ് കുറ്റിപ്പുറം, ഭവൻസ് എൻ.എ. പാൽക്കിവാല അക്കാദമി ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻ്റ് റിസർച്, മർകസ് ലോ കോളേജ് കൈതപ്പൊയിൽ എന്നീ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം ഗവ. ലോ കോളേജ് കോഴിക്കോടും ഗവ. ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ, അൽഅമീൻ ലോ കോളേജ് ഷൊർണുർ, എ.ഐ.എം. ലോ കോളേജ് പൊയ്യ, വി.ആർ. കൃഷ്‌ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ ലോ കോളേജ് പാലക്കാട്, നെഹ്‌റു അക്കാദമി ഓഫ് ലോ ലക്കിടി പാലക്കാട്  എന്നീ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം ഗവ. ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ. വിശദമായ ഷെഡ്യൂൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആർ. 697/2024

സർവകലാശാലാ ഫീസുകൾ പുതുക്കി

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ പരീക്ഷാ ഫീസുകൾ, മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസുകൾ എന്നിവ അഞ്ച് ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. പുതുക്കിയ നിരക്ക് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ബാധകമാകും. പുതുക്കിയ സേവന നിരക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

പി.ആർ. 698/2024

പരീക്ഷ

സർവകലാശാലാ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെ (ഐ.ഇ.ടി.) ബി.ടെക്. എട്ടാം സെമസ്റ്റർ (2020 പ്രവേശനം) ഏപ്രിൽ 2024 റഗുലർ, (2019 പ്രവേശനം) നവംബർ 2023 സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 13-നും നാലാം സെമസ്റ്റർ (2019 പ്രവേശനം മുതൽ)  ഏപ്രിൽ 2024 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 14-നും തുടങ്ങും. വിശദമായ സമയക്രമം വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആർ. 699/2024

പരീക്ഷാഫലം

പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സൈക്കോളജി ഏപ്രിൽ 2023 റഗുലർ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ജൂൺ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

സർവകലാശാലാ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെ (ഐ.ഇ.ടി.) ബി.ടെക്. മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ (2019 സ്‌കീം) നവംബർ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ജൂൺ 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

പി.ആർ. 700/2024

പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം

രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി.കോം. / ബി.ബി.എ. / ബി.കോം. (പ്രൊഫഷണൽ) (CBCSS-UG & CUCBCSS-UG) ഏപ്രിൽ 2023 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം എം.കോം. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ മെയ് 2022, മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ 2022 പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പി.ആർ. 701/2024

error: Content is protected !!