ഗ്രേസ് മാർക്ക് അപേക്ഷ, പരീക്ഷാ അപേക്ഷ ; കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അറിയിപ്പുകള്‍

പ്രൊഫ. എം.എം. ഗനി അവാർഡ്

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് / എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ മികച്ച അധ്യാപകർക്ക് സർവകലാശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രൊഫസർ എം.എം. ഗനി അവാർഡിന്റെ 2022 – 23 അക്കാദമിക വർഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 10 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത അധ്യാപന സേവനമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ / കോളേജ് അഡ്മിൻ മുഖേനയോ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോളേജ് പോർട്ടലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സംശയങ്ങൾക്ക് ghaniaward@uoc.ac.in എന്ന ഇ-മെയിലിലോ 0494-2407154 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

പി.ആര്‍ 263/2024

ഗ്രേസ് മാർക്ക് അപേക്ഷ

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ എൻ.സി.സി. / സ്പോർട്സ് / ആർട്സ് മുതലായവയുടെ ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾക്ക് അർഹരായ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ സെമസ്റ്റർ CBCSS – UG  (2021 പ്രവേശനം മാത്രം) വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കിന് അപേക്ഷിക്കാം. സ്റ്റുഡന്റസ് പോർട്ടലിലെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് പ്ലാനർ വഴി മാർക്കുകൾ കണക്കാക്കി പരീക്ഷാഭവനിലെ അതത് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ മാനുവലായി മാർച്ച് നാലിന് മുമ്പായി അപേക്ഷ നൽകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.  

പി.ആര്‍ 264/2024

പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

സർവകലാശാലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ബി.ടെക്. നാലാം സെമസ്റ്റർ (2019 പ്രവേശനം മുതൽ), ആറാം സെമസ്റ്റർ (2019 പ്രവേശനം മുതൽ), എട്ടാം സെമസ്റ്റർ (2020 പ്രവേശനം മാത്രം) ഏപ്രിൽ 2024 റഗുലർ / സപ്ലിമെന്‍ററി / ഇംപ്രൂവ്മെന്‍റ് പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴ കൂടാതെ മാർച്ച് 11 വരെയും 180 രൂപ പിഴയോടെ 13 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് 26 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

പി.ആര്‍ 265/2024

പരീക്ഷ

എല്ലാ അവസരങ്ങളും നഷ്‌ടമായ ബി.ടെക്. 2014 പ്രവേശനം മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ സെപ്റ്റംബർ 2023 ഒറ്റത്തവണ റഗുലർ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 11-ന് തുടങ്ങും. ഡ്രോയിങ് പേപ്പറുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷ കോഹിനൂരുള്ള സർവകലാശാലാ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലും മറ്റു പരീക്ഷകൾ സർവകലാശാലാ ക്യാമ്പസിലെ ടാഗോർ നികേതനിലും നടക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ. 

പി.ആര്‍ 266/2024

error: Content is protected !!