ജെപിഎച്ച്എന്‍ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്ക് അഭിമുഖം

വള്ളിക്കുന്ന്: അത്താണിക്കല്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒഴിവുള്ള ജെപിഎച്ച്എന്‍ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്കുള്ള കൂടികാഴ്ച 15/03/2024 നു വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് ആശുപത്രി ഓഫീസില്‍ വച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നു. നിശ്ചിത യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ അസ്സല്‍ രേഖകളും പകര്‍പ്പുകളും സഹിതം കൃത്യസമയത്ത് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്

യോഗ്യത

ജെപിഎച്ച്എന്‍ ഗ്രേഡ് 2 – ഗവണ്‍മെന്റ് അഗീകൃത എഎന്‍എം, ജിഎന്‍എം

error: Content is protected !!